Instal·lacions de risc de legionel·la

Hi ha una sèrie d’instal·lacions de risc de legionel·la identificades com a fonts d’infecció que requereixen un manteniment adequat per tal d’eliminar o disminuir la concentració d’aquest bacteri nociu per a la salut de les persones.

Les instal·lacions que amb més freqüència es troben contaminades amb legionel·la són els sistemes de distribució d’aigua sanitària, calenta i freda, i els equips de refredament d’aigua evaporatius, com ara les torres de refrigeració i els condensadors evaporatius.

Les situacions de risc que afavoreixen l’estancament d’aigua i l’acumulació de productes nutrients del bacteri Legionella pneumophila (com ara llots, matèria orgànica, matèries de corrosió i amebes) formen una biocapa que provoca la multiplicació de la legionel·la.

Per això, la normativa actual preveu revisions i controls obligatoris per tal d’evitar infeccions en tres tipus d’instal·lacions de risc de legionel·la:

 • Instal·lacions d’alt risc
 • Instal·lacions de risc
 • Instal·lacions de risc en teràpia respiratòria
Situacions de risc per legionel·la

Instal·lacions d’alt risc

 • Torres de refrigeració, instal·lacions que afecten l’ambient exterior dels edificis.
 • Condensadors evaporatius, instal·lacions que afecten l’interior dels edificis: centrals humidificadores industrials que generen aerosols.
 • Sistemes d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn.
 • Sistemes d’aigua calenta sanitària amb agitació constant i recirculació a través de raigs d’alta velocitat o la injecció d’aire (spas, jacuzzis, piscines, vasos o banyeres terapèutiques, banyeres d’hidromassatge, tractament amb raigs a pressió…).
 • Instal·lacions termals.

Instal·lacions de risc en teràpia respiratòria

 • Equips de teràpia respiratòria.
 • Respiradors.
 • Nebulitzadors.
 • Altres equips mèdics que entrin en contacte amb les vies respiratòries.

Instal·lacions de risc

 • Sistemes d’instal·lació interior d’aigua freda de consum humà (canonades, dipòsits, aljubs), cisternes, o dipòsits mòbils i aigua calenta sanitària sense circuit de retorn.
 • Sistemes d’aigua d’instal·lacions interiors d’edificis no previstos en l’apartat anterior.
 • Equips de refredament evaporatiu que pulveritzin aigua, no inclosos en el grup d’instal·lacions amb alta probabilitat de proliferació i dispersió de legionel·la.
 • Humectadors.
 • Fonts ornamentals.
 • Sistemes de reg per aspersió al medi urbà.
 • Sistemes d’aigua contra incendis.
 • Elements de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure.
 • Altres aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols.

Tens problemes amb la legionel·la o creus que en pots tenir?

Escriu-nos a través del formulari o bé truca'ns al 977 44 53 39

CONTACTA